вторник, 13 января 2009 г.

Семинар "Функциональная грамотность чтения" и PISA

10. veebruar  korraldas Haridus - ja Teadusministeerium Õpetajate Majas
vene koolide meeskondadele  infoseminari PISA uuringu kohta. HTMi soovil
seminarid jätkuvad, kuid  juba aineõpetajate jaoks (üks esindaja koolist,
rühm on ca 25 inimest).


10. veebruar 2009 - vene keele ja kirjanduse õpetajad (funktsionaalne
lugemine), töökeel on vene keel.

11.00 - 13.30  Krista Kerge, Tallinna Ülikooli üld- ja rakenduslingvistika
dotsent

Seminarid toimuvad Õpetajate Majas (Raekoja Plats 14), suures
auditooriumis III korrusel.

Комментариев нет: